Deze domeinnaam is te koop. Bij interesse kunt u contact opnemen met 06.432.556.98.

This domain is for sale. If you are interested please contact +316.432.556.98.
 

Per 15 februari 2015 is DiscMedia opgehouden te bestaan. Het bleek helaas niet langer mogelijk om voldoende inkomsten tegenover de kosten te zetten.

Per February 15 2015 DiscMedia ceased to exist. It turned out no longer possible to generate enough income towards the costs.

Wij danken onze leveranciers en alle klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en samenwerking.

We thank our suppliers and customers for all their faith and cooperation.